Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kada ir kokia pirmąja sustiprinančiąja vakcinos doze galiu skiepytis?

Sustiprinančiąja vakcinos doze gali skiepytis visi gyventojai nuo 18 metų, kuriems po pilnos vakcinacijos praėjo daugiau nei 60, 90 arba 180 dienų. Skiepijimo sustiprinančiaja doze laikas priklauso nuo pasirinktos vakcinos. 

Registruotis sustiprinančiajai vakcinos dozei galima įprastu būdu: internetu https://vakcina.myhybridlab.com/selfregister/vaccine arba Karštosios linijos trumpuoju telefono numeriu 1808

Trečiąja COVID-19 vakcinos doze naudojant vakciną Comirnaty praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms nuo antrosios COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos, gali skiepytis:

 •  12 m. ir vyresni pacientai, sergantys lėtinėmis imunitetą silpninančiomis ligomis arba kurių imuninės sistemos funkcija yra sunkiai sutrikusi dėl kitų priežasčių, arba pacientai,  kuriems taikomas gydymas imuninę sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais;
 •  18 m. ir vyresni pacientai, kurie po paskiepijimo pagal skiepijimo schemą neturi anti-SARS-CoV-2 IgG antikūnų (pagrindžiama laboratorinio kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo, atlikto praėjus ne mažiau kaip po 28 d. po paskutinės vakcinos dozės suleidimo dienos, atsakymu) ir e. sveikatos formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ yra šeimos gydytojo rekomendacija trečiajai COVID-19 vakcinos dozei (įrašytas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) kodas Z25.8).

Sprendimą dėl skiepijimosi sustiprinančiąja vakcinos doze anksčiau (esant aukščiau nurodytiems atvejams) priima gydantis gydytojas.

Daugiau informacijos apie skiepijimąsi trečiąja doze: https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/vakcinacija-nuo-covid-19/revakcinacija  

2. Kada ir kokia antrąja sustiprinančiąja vakcinos doze galiu skiepytis?

Pakartotinai, skiepijimui naudojant COVID-19 vakciną Comirnaty arba pusę COVID-19 vakcinos Spikevax dozės (0,25 ml), gali skiepytis šie sustiprinančiąja COVID-19 vakcinos doze pasiskiepiję asmenys:

 • 18 m. ir vyresni asmenys, sergantys lėtinėmis imunitetą silpninančiomis ligomis arba kurių imuninės sistemos funkcija yra sunkiai sutrikusi dėl kitų priežasčių, arba asmenys, kuriems taikomas gydymas imuninę sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais – ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo sustiprinančiosios COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos;
 • 60 m. ir vyresni asmenys, arba asmenys, kurie, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, turi didžiausią riziką užsikrėsti COVID-19 liga ir (ar) susirgti sunkia šios ligos forma (nepriklausomai nuo jų amžiaus, įvertinus sveikatos priežiūros specialistui) – ne anksčiau kaip po 180 dienų nuo sustiprinančiosios COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos.

Dėl pakartotino skiepijimo kreipkitės į gydantį gydytoją.

3. Neturiu galimybės prisijungti prie savo e. sveikatos, tačiau reikalingas ES skaitmeninis COVID sertifikatas, kur turėčiau kreiptis?

Kreipkitės į įstaigą, kurioje buvote paskiepytas COVID-19 vakcina, arba į savo šeimos gydytoją.

Jei paskiepytiems Lietuvoje užsieniečiams, neturintiems galimybių fiziškai atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, arba asmenims, kurie nėra prisirašę prie jokios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, reikalingas ES skaitmeninis COVID sertifikatas, prašome susisiekti el. p. skiepai@pylimas.lt

4. Užsienyje pasiskiepijau nuo COVID-19 / persirgau COVID-19, kaip Lietuvoje gauti ES skaitmeninį COVID sertifikatą?

Asmuo turi kreiptis į savo gydymo įstaigą, kurioje yra registruotas ir šeimos gydytojui pateikti užsienio gydymo įstaigos išduotą oficialų dokumentą (dokumente turi būti nurodyta dokumentą išrašiusi įstaiga, dokumentas patvirtintas antspaudu ar parašu), patvirtinantį vakcinaciją arba persirgimą COVID-19 liga, kad šie duomenys būtų suvesti į e. sveikatos sistemą. Jeigu dokumentas išduotas ne anglų kalba, reikėtų pasirūpinti jo vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šių duomenų pagrindu bus suformuotas ES Skaitmeninis COVID sertifikatas, kurį bus galima atsisiųsti prisijungus prie savo paskyros e. sveikatos portale www.esveikata.lt.

Užsienio šalyse nuo COVID-19 ligos paskiepytų arba šia liga persirgusių asmenų,  neturinčių galimybės fiziškai atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ir asmeniškai pateikti reikalingus dokumentus, duomenys apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga gali būti įvesti į e. sveikatos sistemą pateikus dokumentus elektroniniu paštu sertifikatai.litexpo@gmail.com. Nurodytu el. pašto adresu asmuo turi atsiųsti:

1.  Asmens dokumento kopiją;

2. Kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos asmeniui išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią paskiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga:

2.1. Vakcinavimo dokumente turi būti nurodyta:

 • COVID-19 vakcinos pavadinimas
 • Dozės eilės numeris
 • Vakcinos serijos numeris
 • Skiepijimo data
 • Šalis, kurioje asmuo paskiepytas
 • Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas
 • Dokumento data
 • Dokumento numeris (neprivaloma)

2.2. Persirgimo COVID-19 liga patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

 • asmeniui atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas
 • tyrimo rezultatas
 • tyrimo data
 • tyrimą atlikusi šalis
 • dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas
 • dokumento data
 • dokumento numeris (neprivaloma);

3. Nurodyti, ar  asmuo pageidauja ES skaitmeninį COVID pažymėjimą gauti elektroniniu paštu;

4. Nurodyti savo kontaktinę informaciją – telefono numerį ir el. pašto adresą.

Duomenys bus suvesti per 5 d. d. nuo prašymo pateikimo.

Iškilus abejonei dėl pateiktų dokumentų originalumo vakcinacijos centras gali prašyti papildomos informacijos arba atsisakyti suvesti duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad vakcinacijos duomenys į e. sveikatą įvedami tik tuo atveju, jeigu asmuo buvo paskiepytas Europos Sąjungoje registruota vakcina: „Comirnaty“, „Janssen“, „Spikevax“ arba „Vaxzevria“.

5. Nuo kokio amžiaus galima pasiskiepyti COVID-19 vakcina?

Asmenys gali skiepytis nuo 5 m. amžiaus.

5–11 metų amžiaus vaikai gali būti skiepijami mažesnio  tūrio „Comirnaty“ (gam. „BioNTech ir Pfizer“) vakcina (dviem dozėmis, 21 d. skirtumu). Pirminiam skiepijimui vaikams 6-11 metų amžiaus gali būti naudojama ir „Spikevax“  (gam. „Moderna“) vakcina (suleidžiant pusę įprastos vakcinos dozės du kartus, 28 dienų skirtumu).

Asmenys nuo 12 metų amžiaus šiuo metu gali pasiskiepyti „Comirnaty“ (gam. „BioNTech ir Pfizer“, skiepijama dviem dozėmis, 21 d. skirtumu), „Spikevax“ (gam. „Moderna“, skiepijama dviem dozėmis, 28 d. skirtumu) arba „Novavax“ (gam. „Nuvaxovid“, skiepijama dviem dozėmis, 21 d. skirtumu) vakcinomis.

18 metų sulaukę gyventojai taip pat gali skiepytis „Vaxzevria“ (gam. „AstraZeneca“, skiepijama dviem dozėmis, 4-12 savaičių skirtumu) ir „Janssen“ (gam. „Janssen Pharmaceutica“) vakcinomis. Pažymėtina, kad „Janssen“  vakcina Lietuvoje naudojama tik sustiprinančiajai dozei, jei pirma vakcinos dozė taip pat buvo „Janssen“.

Visa informacija apie vakcinaciją skelbiama: https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina

Informacija apie vaikų vakcinaciją skelbiama: https://koronastop.lrv.lt/lt/vaiku-vakcinacija

6. Ką daryti, jeigu negaliu atvykti skiepui paskirtą dieną? Ar galima pakeisti skiepo laiką?

Atšaukti registraciją vakcinacijai ir (arba) pasirinkti kitą Jums patogų laiką galite internetu https://vakcina.myhybridlab.com/selfregister/vaccine arba telefonu 1808.

Jei registravotės vakcinacijai paskambinę į polikliniką telefonu, registraciją turėtumėte atšaukti arba pakeisti skiepo laiką pakartotinai paskambinę į polikliniką.

7. Kur kreiptis dėl skiepijimo namuose, jei asmuo dėl sveikatos būklės negali nuvykti į vakcinuojančią įstaigą?

Dėl skiepijimo namuose turėtumėte kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje asmuo yra registruotas. Šeimos gydytojas įvertins paciento sveikatos būklę ir prireikus organizuos skiepijimą namuose.

8. Ar COVID-19 vakcina skiepijami užsieniečiai gyvenantys Lietuvoje?

Vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 ,,Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, tikslinei grupei, kuri gali būti skiepijama Lietuvoje, priklauso:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • asmenys, turintys teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis;
 • Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką, asmenys, kuriems išduota nacionalinė viza;
 • Ukrainos piliečiai ir asmenys be pilietybės, gyvenantys Ukrainoje, kurie pasitraukė į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos arba negali į ją grįžti dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir kurie turi teisę būti Lietuvos Respublikoje;
 • Lietuvoje akredituoti ir reziduojantys asmenys bei kiti asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu turi būti skiepijami COVID-19 vakcina Apraše nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl „Užsieniečių teisinės padėties“ užsieniečiams yra išduodami šie dokumentai patvirtinantys jų teisėtą buvimą Lietuvoje:

 • Leidimas laikinai gyventi;
 • Leidimas nuolatos gyventi;
 • ES piliečio šeimos nario kortelė;
 • ES teisės gyventi pažymėjimas.

Jei atitinkate bent vieną iš išvardintų kriterijų ir turite lietuvišką asmens kodą, galite registruotis vakcinacijai internetu https://vakcina.myhybridlab.com/selfregister/vaccine arba tel. 1808 (skambinant iš nelietuviško numerio +370 66 01 1808). Jei pageidaujate skiepytis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje esate prisirašęs, dėl registracijos COVID- 19 skiepui turėtumėte kreiptis į įstaigos registratūrą.

Taip pat galite kreiptis į VšĮ Centro polikliniką, kuri atsakinga už užsieniečių skiepijimą COVID-19 vakcina. Registracija vakcinacijai vykdoma telefonu +370 652 03 078:

 • pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 8:00 val. iki 13:00 val.
 • antradieniais, ketvirtadieniais nuo 14:00 val. iki 19:00 val.

Vakcinacija VšĮ Centro poliklinikoje vykdoma K. Kalinausko g. 4, Vilnius, Naujamiesčio padalinyje. Įstaigoje paskiepytiems užsieniečiams bus atspausdinamas arba persiunčiamas el. p. ES skaitmeninis COVID sertifikatas.

Jei paskiepytiems Lietuvoje užsieniečiams, neturintiems galimybių fiziškai atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, arba asmenims, kurie nėra prisirašę prie jokios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, reikalingas ES skaitmeninis COVID sertifikatas, prašome susisiekti el. p. skiepai@pylimas.lt

9. Kaip užsiregistruoti COVID skiepui Lietuvoje jei buvau skiepytas užsienyje?

Pirmiausiai turite kreiptis gydymo įstaigą, kurioje esate prisirašęs, kad į e. sveikatą būtų įvesti duomenys apie buvusią vakcinaciją užsienyje (kaip tai padaryti nurodyta 3 klausime: „Užsienyje pasiskiepijau nuo COVID-19 / persirgau COVID-19, kaip Lietuvoje gauti ES skaitmeninį  COVID sertifikatą?“).

Įvedus duomenis į e. sveikatą registruotis COVID-19 skiepui galėsite įprasta tvarka, internetu https://vakcina.myhybridlab.com/selfregister/vaccine arba tel. 1808.

Daugiau
Visus atsakymus rasite šiame puslapyje, tačiau, jei turite papildomų klausimų, skambinkite trumpuoju nr.
1808

Skambučiai laukiami kasdien nuo 8 iki 20 val.

arba rašykite vakcina@vilnius.lt

Skambinantiems iš užsienio – +37066011808.

Vilniečių vakcinavimas

Statistika (Atnaujinta 2022-10-05)
391 969 Iš viso paskiepytų vilniečių
70 proc. Paskiepytų vilniečių dalis

COVID-19 statistika Vilniuje

Atnaujinta 2022-10-05
5681 Numanomas sergančių asmenų skaičius Vilniuje
235 Patvirtinta naujų atvejų vakar Vilniuje
688 Atliktų tyrimų vakar skaičius Vilniuje

343 013 Iš viso COVID-19 atvejų skaičius Vilniuje
619,6 Nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų Vilniuje
28,6 proc. Teigiamų testų atsakymų dalis per pastarąsias 7 paras

Projekto partneriai